Skip to main content Skip to search

Poradenské služby v oblasti podnikania

persemind

Ekonomické poradenstvo

Poskytujeme odborné poradenstvo v oblasti ekonomiky, pomáhame klientom s rozpoznávaním a riešením ekonomických otázok a vytvárame stratégie na dosiahnutie finančnej stability.

Analýza majetkovej a finančnej situácie podniku

Vykonávame detailné analytické posúdenie majetkovej a finančnej situácie klientov, aby sme identifikovali silné stránky a príležitosti na zlepšenie.

Hľadanie optimálnych riešení financovania

Aktívne vyhľadávame a navrhujeme najlepšie možnosti financovania pre klientov, zohľadňujúc ich individuálne potreby a ciele.

Spracovanie podkladov pre úvery a leasing

Poskytujeme komplexné spracovanie potrebných dokumentov a informácií pre úvery a leasing, aby boli naši klienti pripravení na úspešné získanie finančných prostriedkov.

Prognóza vývoja ekonomických a finančných výsledkov

Vypracovávame predpovede vývoja ekonomických a finančných výsledkov, čo umožňuje klientom plánovať a prispôsobovať svoje stratégie.

Kalkulácie a finančné plánovanie

Realizujeme presné kalkulácie a pomáhame klientom vytvárať finančné plány, ktoré sú založené na reálnych dátach a cieľoch podniku.

Návrh a tvorba podnikateľských plánov

Pomáhame pri tvorbe detailných a realistických podnikateľských plánov, ktoré sú prispôsobené individuálnym potrebám klientov.

Tvorba vnútropodnikových smerníc

Navrhujeme a vytvárame interné smernice, ktoré upravujú postupy a procesy v rámci podniku s cieľom dosiahnuť efektívnejšiu prevádzku.

Vypracovanie štatistických výkazov

Zabezpečujeme kvalitné vypracovanie a predkladanie štatistických výkazov podľa platných predpisov a noriem, umožňujúc klientom plnenie zákonných povinností.