Skip to main content Skip to search

Poradenstvo pre vinohradnícky a vinársky sektor

Poradenstvo pre vinohradnícky a vinársky sektor

Technická podpora pre vinárov ohľadom procesov výroby vína.
Príprava a revidovanie HACCP.
Poradenstvo v oblasti reštrukturalizácie vinohradov.
Odporúčania týkajúce sa moderných technológií v vinárstve.

Poradenstvo pri výbere investičných vín

Analýza trhu a trendov v investičných vínach.
Hodnotenie potenciálu zhodnocovania konkrétnych vinárskych značiek.
Poradenstvo pri tvorbe portfólia investičných vín.

Tvorba portfólia a nákup investičných vín

Skúmanie a hodnotenie jednotlivých vinárskych produktov.
Vytváranie strategií pre diverzifikáciu portfólia investičných vín.
Zabezpečenie nákupu vybraných vín s ohľadom na investičný potenciál.

Sprostredkovanie medzinárodného predaja vín s dôrazom na Čínsky trh

Organizácia obchodných stretnutí a vzájomné pripojenie kľúčových hráčov v odvetví.
Pomoc pri vyjednávaní a uzatváraní medzinárodných obchodných dohôd.

Profesionálny networking

Poskytovanie príležitostí na výmenu skúseností a know-how medzi profesionálmi.
Organizovanie podujatí, workshopov a networkingových stretnutí
Príprava a usporiadanie vzdelávacích workshopov pre vinárov.
Organizovanie podujatí na predstavenie nových vinárskych produktov a technológií.
Zabezpečenie príležitostí na neformálne stretnutia a budovanie partnerstiev v odvetví vína.