Skip to main content Skip to search

Poradenské služby v oblasti údržby

IT plánovanie a riadenie údržby

Implementujeme IT riešenia na efektívne plánovanie, riadenie údržby a analýzu dát.

Optimalizácia riadenia výrobných zariadení

Analyzujeme a optimalizujeme procesy prístupu k výrobným zariadeniam.
Zlepšujeme hodnoty parametrov OEE a zabezpečujeme ich vysokú dostupnosť pre neustálu výrobu.

Vylepšenie plánovania a riadenia údržby

Navrhujeme efektívne postupy plánovania a riadenia údržby.
Kategorizujeme výrobné zariadenia a zabezpečujeme správny prístup k údržbárskej činnosti pre dosiahnutie optimálnej výkonnosti.

Manažovanie nákladov na údržbu a servisné služby

Optimalizujeme náklady na údržbu. Poskytujeme poradenstvo s dôrazom na hospodárne fungovanie a udržateľný rozvoj.