Investovanie do vína môže poskytnúť vášmu portfóliu vynikajúci zdroj diverzifikácie. Podobne ako iné alternatívne investície, nemá veľa spoločného s tradičnými aktívami. Akcie a dlhopisy prechádzajú známymi cyklami boomu a krachu, ale komodita ako kvalitné víno môže priniesť výnosy bez väčších korelácií s tradičnými aktívami; môže byť dokonca negatívne korelovaná s výkonom akciového trhu.

Dôležitým aspektom investovania do vína je diverzifikácia portfólia, keďže hodnota vína je založená na faktoroch, ktoré nesúvisia s výkonnosťou ekonomiky, úrokovými sadzbami alebo korporátnymi ziskami.

Investovanie do vína má svoje výhody, ako napríklad diverzifikácia portfólia s nízkou alebo žiadnou koreláciou s tradičnými aktívami, nižšia trhová volatilita, možnosť lepšieho riadenia rizika portfólia a potenciál na dosiahnutie zvýšených výnosov. No s tým súvisia aj nevýhody, ako vysoké náklady spojené s fyzickým vlastníctvom vína, odvetvie so svojimi špecifickými rizikami a potreba dlhodobého držania investície.

Investovať do vína nie je iba o finančnom zisku, ale aj o prepojení s históriou, prestížou a vkusom. Predtým než však vložíte svoje peniaze, je dôležité pochopiť svet vína. Vyhnite sa investícii do niečoho, čo nechápete.

Začnite pochopením sveta vína

Pred začatím investovania do vína je kľúčové porozumieť základným princípom a aspektom sveta vína. Získajte si znalosti o rôznych druhoch vína, regiónoch, ročníkoch a hodnotiacich kritériách, aby ste mohli správne posúdiť investičný potenciál.

Kde kúpiť víno a čo ovplyvňuje cenu

Nákup vína môžete realizovať cez internet, makléra, aukčné domy alebo fondy. S nákupom online je spojené riziko falzifikátu, preto dôkladne overte dôveryhodnosť predajcu. Hodnotu vína ovplyvňuje dopyt a ponuka, hodnotenie od profesionálnych kritikov, ale aj nepredvídateľné faktory ako počasie.

Likvidita a ďalšie náklady

Investícia do vína môže priniesť výnos, ale aj riziká. Likvidita vína môže byť nízka, čo znamená, že jeho predaj nie je vždy jednoduchý. Okrem obstarávacej ceny a provízie sa s ňou spájajú aj ďalšie náklady ako napríklad poistenie a skladovanie. Profesionálne skladovanie môže byť nákladné a návratnosť investície môže trvať niekoľko rokov.

Aktuálne trendy a odporúčania

Silný dopyt po víne prichádza z Ázie, najmä od čínskych investorov. Priemerný ročný výnos z investície do vína sa pohybuje okolo 10 – 12 percent.

Ako vyhodnotiť investičné víno

Pri výbere investičného vína je dôležité venovať pozornosť niekoľkým faktorom. Zohľadnite ročník, povesť producenta, archivačný potenciál vína a jeho dostupnosť na trhu. Sledujte tiež odporúčania od renomovaných kritikov ako napr. Robert Parker, James Suckling alebo Jancis Robinson.